Xiao Long Bao, Soup Dumpling 小籠飽

Xiao Long Bao, Soup Dumpling 小籠飽

Robert Wu, 2013, Ceramic